Chỉ thị 01/2014/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2014
Trích yếu Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2014
Công báo Công báo số 03