Văn bản khác Sửa đổi và bãi bỏ
Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản khác
Số, ký hiệu Sửa đổi và bãi bỏ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/12/2014
Trích yếu Sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập
Người ký
Ngày hiệu lực 17/12/2014
Công báo Công báo số 01