Quyết Định 68/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 68/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/11/2014
Trích yếu Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Người ký
Ngày hiệu lực 25/11/2014
Công báo Công báo số 14