Quyết Định 69/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 69/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 27/11/2014
Trích yếu Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 27/11/2014
Công báo Công báo số 14