Quyết Định 84/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 84/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/12/2014
Trích yếu Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/12/2014
Công báo Công báo số 14