Quyết Định 06/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 06/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/09/2014
Trích yếu Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ Cốc Lếu thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/09/2014
Công báo Công báo số 13