Quyết Định 32/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 32/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 03/09/2014
Trích yếu Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 03/09/2014
Công báo Công báo số 11