Quyết Định 04/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 04/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 09/09/2014
Trích yếu Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 09/09/2014
Công báo Công báo số 11