Nghị Quyết 47/2014/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 47/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/07/2014
Trích yếu Nghị quyết số 47/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ kinh phí công tác quản lý cai nghiện ma túy cho nhà cai nghiện các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/07/2014
Công báo Công báo số 10