Nghị Quyết 49/2014/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 49/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/07/2014
Trích yếu Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2015
Người ký
Ngày hiệu lực 15/07/2014
Công báo Công báo số 10