Quyết Định 06/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 06/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 18/03/2014
Trích yếu Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi nội dung Quy định tại khoản 4 Điều 39 bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 18/03/2014
Công báo Công báo số 07