Quyết Định 09/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 09/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/04/2014
Trích yếu Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/04/2014
Công báo Công báo số 07