Chỉ thị 01/2014/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/03/2014
Trích yếu Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015
Người ký
Ngày hiệu lực 25/03/2014
Công báo Công báo số 07