Chỉ thị 02/2014/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 02/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/04/2014
Trích yếu Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/04/2014
Công báo Công báo số 07