Quyết Định 01/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/04/2014
Trích yếu Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai và Hội Nông dân thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 10/04/2014
Công báo Công báo số 07