Quyết Định 69/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 69/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/12/2013
Trích yếu Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chế độ báo cáo và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 30/12/2013
Công báo Công báo số 05