Quyết Định 01/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/01/2014
Trích yếu Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 10/01/2014
Công báo Công báo số 05