Quyết Định 02/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/01/2014
Trích yếu Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
Người ký
Ngày hiệu lực 16/01/2014
Công báo Công báo số 05