Nghị Quyết 30/2013/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 30/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/12/2013
Trích yếu Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH năm 2013, kế hoach phát triển KT-XH năm 2014 thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 20/12/2013
Công báo Công báo số 02