Nghị Quyết 31/2013/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 31/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/12/2013
Trích yếu Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2013, dự toán thu NSNN trên đại bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách đại phương năm 2014
Người ký
Ngày hiệu lực 20/12/2013
Công báo Công báo số 02