Nghị Quyết 35/2013/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 35/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/12/2013
Trích yếu Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2015
Người ký
Ngày hiệu lực 20/12/2013
Công báo Công báo số 02