Quyết Định 49/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 49/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/12/2013
Trích yếu Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/12/2013
Công báo Công báo số 13