Nghị Quyết 28/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 28/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/12/2013
Trích yếu Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2014
Người ký
Ngày hiệu lực 13/12/2013
Công báo Công báo số 13