Quyết Định 05/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 05/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 23/10/2013
Trích yếu Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 23/10/2013
Công báo Công báo số 12