Công Văn 3934/UBND-TM
Các thuộc tính
Loại văn bản Công Văn
Số, ký hiệu 3934/UBND-TM
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/10/2013
Trích yếu Công văn số 3934/UBND-TM của UBND tỉnh về việc điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2013
Người ký
Ngày hiệu lực 11/10/2013
Công báo Công báo số 11