Quyết Định 27/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 27/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/07/2013
Trích yếu Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã được nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 26/07/2013
Công báo Công báo số 09