Quyết Định 19/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 19/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/07/2013
Trích yếu Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 19/07/2013
Công báo Công báo số 08