Nghị Quyết 22/2013/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 22/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 22/07/2013
Trích yếu Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013
Người ký
Ngày hiệu lực 22/07/2013
Công báo Công báo số 08