Quyết Định 18/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 18/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/06/2013
Trích yếu Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 19/06/2013
Công báo Công báo số 07