Quyết Định 01/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 01/07/2013
Trích yếu Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Mường Khương
Người ký
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo Công báo số 07