Quyết Định 02/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/06/2013
Trích yếu Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Bảng quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
Người ký
Ngày hiệu lực 10/06/2013
Công báo Công báo số 07