Quyết Định 07/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 07/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 18/04/2013
Trích yếu Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v sửa đổi bổ sung Điểm a, Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 18/04/2013
Công báo Công báo số 06