Quyết Định 11/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 11/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/05/2013
Trích yếu Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a khoản 2 Điều 3 bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh
Người ký
Ngày hiệu lực 15/05/2013
Công báo Công báo số 06