Quyết Định 16/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 16/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/06/2013
Trích yếu Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 14/06/2013
Công báo Công báo số 06