Chỉ thị 01/2013/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/05/2013
Trích yếu Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/05/2013
Công báo Công báo số 06