Chỉ thị 09/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 09/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/06/2013
Trích yếu Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 11/06/2013
Công báo Công báo số 06