Quyết Định 72/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 72/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2012
Trích yếu Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2012
Công báo Công báo số 05