Quyết Định 03/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 03/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 01/02/2013
Trích yếu Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 01/02/2013
Công báo Công báo số 05