Quyết Định 05/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 05/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/02/2013
Trích yếu Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 10/02/2013
Công báo Công báo số 05