Nghị Quyết 01/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 01/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/03/2013
Trích yếu Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, giai đoạn 2013 - 2015
Người ký
Ngày hiệu lực 14/03/2013
Công báo Công báo số 05