Nghị Quyết 03/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 03/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/03/2013
Trích yếu Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lào Cai Khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016
Người ký
Ngày hiệu lực 14/03/2013
Công báo Công báo số 05