Quyết Định 65/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 65/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2012
Trích yếu Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2012
Công báo Công báo số 03