Quyết Định 61/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 61/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/12/2011
Trích yếu Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về đầu tư xây dựng công trình đường Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 30/12/2011
Công báo Công báo số 06