Quyết Định 62/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 62/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/12/2011
Trích yếu Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016
Người ký
Ngày hiệu lực 30/12/2011
Công báo Công báo số 06