Quyết Định 52/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 52/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/12/2011
Trích yếu Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ chính sách đối với Công an xã và Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 30/12/2011
Công báo Công báo số 05