Quyết Định 56/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 56/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/12/2011
Trích yếu Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 30/12/2011
Công báo Công báo số 05