Quyết Định 57/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 57/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/12/2011
Trích yếu Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 30/12/2011
Công báo Công báo số 05