Nghị Quyết 23/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 23/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2011
Trích yếu Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2011, dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2012
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2011
Công báo Công báo số 03