Nghị Quyết 26/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 26/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2011
Trích yếu Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ xây dựng cầu nhỏ trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2011
Công báo Công báo số 03