Nghị Quyết 27/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 27/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2011
Trích yếu Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2011
Công báo Công báo số 03